Регламент предоставления услуг

1. Загальні положення та використовувані терміни

1.1. Цей документ визначає умови надання Послуг і є обов'язковим для виконання Сторонами

1.2. Для цілей цього Регламенту нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

 • Замовник ― фізична особа або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка здійснює акцепт Оферти.
 • Адміністрація ― особи, що виступають від імені Виконавця і наділені відповідними повноваженнями.
 • Послуги ― перелік послуг, що надаються Замовнику відповідно до Оферти.
 • Сервіси ― складові елементи технічного і програмного забезпечення.
 • Панель Керування ―веб-інтерфейс, що надається Замовнику для віддаленого управління хостингом і супутніми сервісами і послугами..
 • Сервіс-код - унікальний номер замовлення, який використовується для ідентифікації Замовника і відповідного замовлення, який присвоюється при оформленні замовлення.
 • Профайл ― це картка клієнта, в якій інформація, надана Замовником при реєстрації і яка може змінюватись при виникненні потреби.
 • Технічна підтримка ― комплекс заходів щодо забезпечення нормального функціонування послуг, що надаються.
 • Служба технічної підтримки ― персонал Виконавця, який здійснює технічну підтримку.
 • Віртуальний хостинг ― вид хостингу, при якому безліч веб-сайтів розташовані на одному веб-сервері.
 • VPS ― технологія віртуалізації системних ресурсів, яка дозволяє в рамках фізичного сервера створювати декілька віртуальних серверів, по своїм можливостям аналогічних звичайному фізичному виділеному серверу.
 • Виділений сервер ― вид хостингу, при якому Замовнику повністю надається окремий фізично виділений сервер.
 • Контент сайту ― це інформація, розміщена на сайті, наприклад: дані, текст, програми, музика, звуки, фотографії, графіка, відео, повідомлення та інша інформація, яка знаходиться на сайті.
 • Сайт Виконавця ― https://cloud2y.com/uk/ 
 • Хостинг ― послуга, яка надає дисковий простір та інші ресурси для розміщення інформації на сервері, яка постійно перебуває у мережі Internet.
 • Технологічний майданчик - приміщення Виконавця, в яких і на базі яких надаються Послуги Замовнику.

2. Реєстрація Замовника в обліковій системі Виконавця і неприпустимість фальсифікації реєстраційних даних

2.1. Для отримання послуг Виконавця, Замовнику необхідно зареєструватися в обліковій системі Виконавця, шляхом подачі заявки на сайті Виконавця.

2.2. При формуванні замовлення на Послугу Замовник самостійно вибирає тариф і термін дії Послуги. Замовлення послуги хостингу є згодою Замовника сплатити Послугу за цінами, що діють на день початку виконання замовлення.

2.3. Оплата Послуг здійснюється за безготівковим розрахунком, відповідно до реквізитів вказаних на сайті Виконавця.

2.4. При реєстрації Замовник зобов'язаний внести точну і повну інформацію:

для фізичної особи - ПІБ, адреса реєстрації та фактична адреса проживання, засоби зв'язку (e-mail, контактний номер телефону, факс); для фізичної особи-підприємця - ПІБ, фактична і юридична адреса, засоби зв'язку; для юридичної особи - найменування юридичної особи, фактична і юридична адреса, засоби зв'язку, ПІБ уповноваженого представника, код ЄДРПОУ, реквізити платника ПДВ, ІПН. Всі відомості, надані Замовником при реєстрації повинні бути актуальними. Замовник несе відповідальність за правильність, достовірність і повноту переданих їм документів, відомостей та іншої інформації.

2.5. Виконавець має право в будь-який час без повідомлення Замовника здійснювати перевірку наданих Замовником даних. Якщо при перевірці таких даних, з'ясовується, що документи, відомості чи інша інформація недостовірні, Виконавець має право припинити надання послуг, до надання достовірних даних, підтверджуючих документів і супутньої інформації.

2.6. При виникненні сумнівів у достовірності наданих даних, Виконавець залишає за собою право в будь-який час вимагати у замовника уточнення, додаткові відомості, що підтверджують документи. Такий запит направляється Замовнику на контактний e-mail, вказаний в профайлі.

2.6.1. У разі, якщо відповідь на запит не надана протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту направлення, або при виявленні недостовірності інформації, що міститься в профайлі, Виконавець має право призупинити надання послуг, що надаються, до отримання достовірних даних і документів. Зняття накладених обмежень, відбувається протягом 3-х робочих днів з моменту надання запитуваних даних.

2.7. Виконавець не несе відповідальності, за можливі негативні наслідки, що виникли внаслідок його дій на підставі неточних, неповних, недостовірних відомостей і документів, наданих Замовником.

2.8. Послуга буде надана Виконавцем і буде вважатися наданою незалежно від працездатності зазначених Замовником доменів.

2.9. Послуги надаються після їх повної оплати. Якщо достатня сума не надійшла на рахунок Виконавця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту оформлення замовлення - таке замовлення анулюється.

2.10. При реєстрації Замовник одержує сервіс-код, що ідентифікує замовлені послуги. При оплаті послуг Замовник зобов'язаний вказати сервіс-код в платіжному документі.

2.11. Замовник може змінити встановлену Виконавцем авторизаційну інформацію, за допомогою Панелі Управління.

2.12. Замовник самостійно забезпечує збереження і конфіденційність своїх облікових даних і несе відповідальність за всі дії, виконані з їх використанням.

2.12.1. Замовник несе повну відповідальність за збитки або будь-який інший збиток, що може виникнути при несанкціонованому використанні облікових даних.

2.12.2. При втраті даних авторизації, а також номеру телефону, зазначеного для отримання смс-пароля, виявленні несанкціонованого входу до облікового запису або при виникненні такої загрози, Замовник зобов'язаний повідомити про це Службу технічної підтримки по e-mail або по телефону для отримання рекомендацій щодо подальших дій .

2.12.3. Замовник несе відповідальність за діяльність третіх осіб, в разі, якщо надає таким доступ до Панелі Керування та наявним у нього ресурсам і сервісам.

2.13. Виконавець має право негайно призупинити надання Послуг та/або відключити програмне або апаратне забезпечення і/або видалити ресурс і/або реєстрацію Замовника, без попереднього повідомлення в випадках:

а) дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб видавати себе за співробітників Виконавця, власника сайту, модератора форуму, іншої людини, представника організації або співтовариства без достатніх на те прав;

б) наявності дій, спрямованих на введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

в) використання будь-яких форм і способів незаконного представництва інших осіб в Мережі;

г) надання неіснуючої або яка не належить Замовнику інформації, а саме імен, адрес, логінів, паролів, адрес електронної пошти, телефонних номерів і т.п., за винятком законного використання таких даних з дозволу їх власників;

д) фальсифікації свогоєї IP-адреси і засобів ідентифікації, а також адрес, використовуваних в інших мережевих протоколах, при передачі даних в глобальній мережі Інтернет.

2.14. Виконавець з метою забезпечення безпеки даних має право без попереднього повідомлення Замовника змінювати авторизаційні дані і процедури авторизації Замовника. Виконавець зобов'язується повідомити Замовника і надати йому нові авторизаційні дані в найкоротші терміни після таких змін.

3. Порядок звернення в Службу технічної підтримки

3.1. Служба технічної підтримки здійснює управління і контроль роботою технічного обладнання та системних програмних засобів, забезпечує надання належного сервісу Замовнику в межах, обумовлених Договором, а також здійснює обробку запитів Замовника.

3.2. При зверненні до Служби технічної підтримки, Замовник зобов'язаний повідомити сервіс-код замовлення, доменне ім'я, для якого надається послуга, дані профайлу.

3.3. Всі Заявки обробляються в порядку надходження. Максимальний термін обробки - 24 години.

3.4. Позачергово обробляються екстрені Заявки, наприклад - прохання про нагадуванні логіна і пароля в разі їх компрометації, відновлення працездатності основних сервісів і т.п. Екстреність заявки визначається в індивідуальному порядку.

3.5. Замовник може звертатися в Службу технічної підтримки по телефону, електронній пошті, особисто.

3.6. При зверненні по електронній пошті, Замовник повинен направляти звернення відповідно до тематики повідомлення:

3.7. Надання оригіналів та копій документів може здійснюватися по факсу, поштою на адресу Виконавця або особисто в офісі Виконавця.

3.8. Звернення по інших каналах (зокрема ICQ, IM, Skype і т.д.) не обробляються.

3.9. Служба технічної підтримки не зобов'язана здійснювати консультування з питань програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів і програм, а також щодо інших аналогічних питань.

3.10. Відповіді на стандартні, актуальні питання, можуть видаватися у вигляді посилань на відповідну сторінку сайту Виконавця.

3.11. У виконанні або обробці заявки може бути відмовлено у таких випадках: а) ненадання клієнтом інформації для ідентифікації його Замовлення; б) вимоги надати послугу, яка не відповідає умовам Договору; в) в разі призупинення надання Послуг з підстав, передбачених Договором та/або Регламентом.

4. Забезпечення інформаційної безпеки і цілісності даних. Функціонування програмного забезпечення

4.1. Виконавець бере на себе зобов'язання забезпечувати базову інформаційну безпеку серверів і ресурсів Замовника в межах, визначених звичайними умовами.

4.2. Виконавець забезпечує резервне копіювання статичної інформації, розміщеної на ресурсах Замовника за останні 15 календарних днів з моменту розміщення такої інформації. Не проводиться резервне копіювання поштових повідомлень і log-файлів.

4.3. У випадках, якщо втрата інформації сталася з вини Виконавця, він вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення інформації.

4.4. У разі, якщо втрата даних сталася з вини Замовника, відновлення даних з останнього архіву проводиться за запитом на електронну адресу help@cloud2y.com.

4.5. Виконавець забезпечує зберігання електронної пошти Замовника на сервері протягом 120 діб. Після закінчення цього терміну повідомлення видаляються.

4.6. Виконавець не гарантує нормальне отримання, обробку, зберігання та відправку поштових повідомлень при використанні пошти для передачі файлів.

4.7. Виконавець не гарантує отримання Замовником повідомлень, спрямованих Службою технічної підтримки у випадках, коли приймаючий поштовий сервер не здійснює прийом спрямованих на нього Виконавцем повідомлень.

4.8. Виконавець має право змінювати на свій розсуд вид і дизайн сторінок що автоматично генеруються з повідомленнями про помилки, включаючи, але не обмежуючись логотипами, товарними знаками або іншими зображеннями, які є засобом індивідуалізації Виконавця, рекламними вставками і т.д. Виконавець надає користувачеві можливість змінити вид і дизайн частини таких сторінок (помилки 40x, 50x і т.д).

4.9. Виконавець забезпечує працездатність наданих Послуг і їх сумісність з іншим програмним забезпеченням в межах, визначених документацією на відповідні послуги.

4.9.1. Виконавець не гарантує працездатність і сумісність програмного забезпечення, розробленого Замовником або третіми особами.

4.9.2. Всі інші програмні засоби можуть бути встановлені і експлуатуватися Замовником на свій страх і ризик, без будь-якої гарантії з боку Виконавця.

4.10. На серверах віртуального хостингу допускається використання встановленого програмного забезпечення, зазначеного в рамках обраного тарифного пакету, за умови дотримання всіх зазначених у цьому документі обмежень. Категорично забороняється установка на сервер будь-якого програмного забезпечення, що не має прямого відношення до віртуального хостингу (до розряду такого програмного забезпечення можна віднести проксі-сервери, socks-сервери, irc-сервери і irc-боти, сервери миттєвих повідомлень і т.п.), а також будь-яке програмне забезпечення, функціонування якого зачіпає інтереси інших користувачів.

4.11. Виконавець має право призупиняти, блокувати або забороняти використання програмного забезпечення користувачів в разі, якщо експлуатація такого програмного забезпечення призводить або може призвести до аварійних ситуацій, порушення системи безпеки, порушення цього Регламенту або умов Договору.

5. Використання ресурсів систем для послуг віртуального хостингу

5.1. Межі дискового простору визначаються відповідно до тарифного пакету. В сумарний обсяг дискового простору включаються всі ресурси Замовника.

5.2. Не допускається пікове використання процесами користувача більш, ніж 2,5% ресурсів сервера.

5.3. На призначені для користувача cgi-скрипти накладаються наступні обмеження;

максимальна кількість одночасно виконуваних завдань - 10; максимально допустимий час роботи cgi-скрипта: не більше 15 процесорних секунд і не більше 5 хвилин реального часу; максимальна кількість відкритих файлів на один процес - 32; максимальне використання оперативної пам'яті - 100 Mb на процес, при цьому під дані відводиться не більше 50Mb; максимальний розмір файлу 512Mb.

5.4. На процеси користувача, що виконуються з unix shell / cron, накладаються такі обмеження:

максимальна кількість одночасно виконуваних завдань - 32; максимально допустимий час роботи скрипта: не більше 10 процесорних хвилин; максимальна кількість відкритих файлів на один процес - 64; максимальне використання пам'яті - 128Mb на процес, при цьому під дані відводиться не більше 64Mb; максимальний розмір файлу 1024Mb.

5.5. На PHP-скрипти накладаються наступні обмеження:

максимальний час виконання - 600 секунд; максимальне використання пам'яті починаючи з 96Мb в залежності від тарифного пакету (для PHP 4.х 10Mb).

5.6. Максимальний обсяг інформації, що передається в запиті по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальний розмір переданого на сервер по протоколу HTTP файлу) - 32 Мб.

5.7. Максимальна кількість одночасних з'єднань з сервером БД MySQL - 64.

5.8. Максимальна кількість одночасних з'єднань з http-сервером - 64.

5.9. Максимальний розмір поштового зв'язку - 15Мб.

5.10. Максимальна кількість одночасних підключень до поштових сервісів - не більше 10, інтенсивність підключення до поштових сервісів - не більше 10 сполук в хвилину.

5.11. Максимальна кількість FTP-підключень від одного користувача або з однієї IP-адреси - 3.

5.12. У разі перевищення встановлених Виконавцем лімітів, процеси, що викликають перевантаження, можуть бути відключені.

5.13. У разі якщо подібне перевищення лімітів відбувається систематично і Замовник не вживає заходів щодо нормалізації ситуації ресурс може бути заблокований після відповідного попередження.

5.14. Максимальна кількість файлів 20000, але не більше 2000 в одній директорії.

5.15. Максимальна кількість листів в одному поштовому ящику - 10000.

5.16. Заборонено використання проксуючого програмного забезпечення PHPProxy, RapidaGet т.п.

5.17. Максимальна кількість листів, відправлених хостинг-сервером - 150 за 30 хвилин.

5.18. Максимальна кількість листів, відправлених хостинг-сервером mx1.cloud2y.com по протоколу SMTP - 100 за 30 хвилин.

5.19. Максимальна кількість копій (cc, bcc) - 35.

5.20. Замовник може використовувати можливість періодичного запуску скриптів (cron) для віртуального хостингу з обмеженням на його виконання не частіше, ніж один раз на годину.

6. Використання ресурсів систем і умови надання послуг виділеного серверу

6.1. Межі дискового простору визначаються відповідно до замовленої послуги. В сумарний обсяг дискового простору включаються всі ресурси Замовника.

6.2. Для послуг dedicated з панеллю керування (+ Smart) встановлюється заздалегідь визначений Виконавцем набір програмного забезпечення, що використовується для надання послуг віртуального хостингу (ОС хостингу), при цьому клієнтові не надається адміністративний доступ до серверу.

6.3. Установка і оновлення програмного забезпечення (ПЗ) здійснюється технічним персоналом Виконавця в рамках передбаченого набору ПЗ. Установка додаткового програмного забезпечення, що не входить в початковий набір, який використовується для надання Послуг віртуального хостингу, здійснюється тільки за погодженням з технічним персоналом Виконавця і тільки при наявності технічної можливості.

6.4. Конфігурація, настройки та вихідні коди встановленого ПЗ можуть бути модифіковані технічним персоналом Виконавця без попереднього повідомлення Замовника.

6.5. У разі відмови Замовника від використання послуг dedicated (+ Smart) все встановлене в рамках даної послуги ПЗ видаляється.

6.6. На наданому обладнанні (dedicated) Замовник зобов'язаний:

використовувати одну MAC-адресу для кожного виділеного для підключення порту. У разі підключення до порту Виконавця комутаційного обладнання або використання технологій віртуалізації сервера, кількість допустимих на виділеному порту MAC-адрес обмовляється окремо; виключити використання протоколів та технологій Spanning Tree, Multiсast, Broadcast Forwarding, а також всі інші види Broadcast, за винятком ARP, на всіх інтерфейсах, підключених до мережі Виконавця; використовувати стандарти, які стосуються даної технології, включені в RFC2600 (STD0001 Internet Official Protocol Standards).

6.7. Доступ до обладнання для проведення робіт при використанні послуг виділеного серверу.

6.7.1. Замовник має право на доступ до обладнання для проведення робіт. До зазначених робіт допускаються також представники Замовника, список яких (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові) повинен бути наданий Замовником завчасно, мають належним чином оформлену довіреність від Замовника на право проведення робіт і документ, що засвідчує особу.

6.7.2. Виконавець повинен бути повідомлений про майбутнє проведення Замовником та / або його представниками профілактичних, ремонтних та інших робіт не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до їх проведення, шляхом направлення Заявки з контактного e-mail на електронну адресу Служби технічної підтримки.

6.7.3. Графік роботи Дата-центру для прийому Замовників і їх представників опублікований на сайті Виконавця.

6.7.4. Доступ до обладнання здійснюється шляхом відключення обладнання від мереж електроживлення і передачі даних, його демонтажу з стійки і надання Замовнику на спеціально обладнаному робочому місці, допускає підключення до мереж електроживлення і Ethernet без зміни IP-адрес. Для проведення робіт надаються монітор, клавіатура і маніпулятор типу «миша».

6.7.5. Доступ до обладнання для проведення робіт може бути надано не більше, ніж двом представникам Замовника одночасно. Роботи на обладнанні повинні проводитися не більше 5 (п'яти) раз протягом календарного місяця, при цьому доступ до обладнання надається не більше двох разів на кожну одиницю обладнання Замовника протягом календарного місяця. Роботи повинні проводитися в період з 10:00 до 18:30 за київським часом. Терміновий доступ забезпечується на обґрунтований запит Замовника. Виконавець надає такий (терміновий) доступ при наявності технічної можливості.

6.7.6. Тривалість робіт не повинна перевищувати трьох годин підряд.

6.8. У приміщеннях Виконавця Замовник і його представники зобов'язані:

а) дотримуватись правил пожежної безпеки та техніки безпеки, вимог Державної санітарно-епідеміологічної служби України, а також правил і норм, що діють у сфері діяльності Замовника;

б) негайно сповіщати Виконавця про будь-яке пошкодження, аварію чи іншу подію, яка завдала (або загрожує завдати) Технологічному майданчику збиток, і своєчасно вживати всіх можливих заходів щодо запобігання загрози, проти подальшого руйнування або пошкодження майна, що знаходиться на Технологічному майданчику, а також самого Технологічного майданчика;

в) використовувати обладнання, програмне забезпечення та технічні засоби виключно з метою отримання Послуг, що надаються Виконавцем.

6.9. Оренда пристроїв КВМ-комутатора при користуванні послугами виділеного серверу.

6.9.1. Пристрій підключається безпосередньо до портів монітора, клавіатури, миші серверу.

6.9.2. Для працездатності послуги «Оренда пристрої КВМ-комутатора» Замовнику потрібне підключення до мережі Інтернет на швидкості не менше 64 Кбіт/с і використання браузера Internet Explorer з дозволом на спливаючі вікна, крім того, в операційному середовищі клієнта повинна бути встановлена Java Runtime Environment (JRE).

6.9.3. Всю відповідальність за неможливість використання пристрою несе Замовник. Виконавець лише гарантує можливість підключення до пристрою по висланим реквізитам доступу.

6.9.4. Замовнику надаються унікальні логін і пароль для доступу до Послуги на час користування послугою.

6.9.5. Максимальний час надання Послуги - не більше 1 години одноразово, з можливістю пролонгації ще на 1 годину по додатковому запиту Замовника. Після закінчення зазначеного часу Послуга може бути припинена без додаткового повідомлення Замовника.

6.9.6. Послуга надається за Заявкою Замовника з контактного e-mail на електронну адресу Служби технічної підтримки при наявності технічної можливості.

7. Неприпусимість зберігання, розміщення і поширення незаконної інформації

7.1. Виконавець не контролює зміст інформації, яка зберігається, публікується або поширюється, передається Замовником за допомогою наданих послуг і не несе відповідальності за її точність, якість і зміст.

7.2. Виконавець не здійснює будь-якої попередньої цензури.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних вузлів, що створюються і підтримуються Замовником і його користувачами. При цьому Виконавець залишає за собою право при необхідності контролювати їх зміст.

7.4. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання послуг і / або відключити програмне або апаратне забезпечення і / або видалити ресурс і / або реєстрацію Замовника, без попереднього повідомлення в випадках:

а) розміщення та пропаганди ресурсів, які містять пропаганду насильства, фашизму, екстремізму, тероризму, націоналізму, шовінізму, расової ненависті та / або проголошують одну особливу расу, національність або стать як переважаючу над іншими і / або оголошують інші раси, національності, стать нижчими, а також ресурси, що містять заклики до повалення законної влади в будь-якій державі;

б) розміщення Замовником посилань на ресурси, зміст яких суперечить чинному законодавству України та / або повністю або частково, захищені авторськими, суміжними з ними або іншими правами без дозволу на те власника;

в) розміщення Замовником ресурсів, які заохочують, підтримують або пропагують діяльність, що порушує державні закони та / або порушують українські або міжнародні домовленості;

г) наявності дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, завантажувати, розміщувати, поширювати будь-яким способом, а також використовувати в будь-якому вигляді матеріали, отримані за допомогою Послуг, які відносяться до категорії матеріалів, що охороняються законом про авторське право, матеріалів, повністю або частково, захищених авторськими або суміжними або іншими правами без дозволу на те власника;

д) наявності дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, завантажувати, розміщувати, поширювати будь-яким способом, а також використовувати в будь-якому вигляді контент, який є шкідливим, наклепницьким, загрозливим, ображає моральність, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, поширюється на який-небудь патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;

е) наявності дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати, використовувати, збирати і зберігати персональні дані, що ідентифікують третіх осіб, коли ці особи прямо не уповноважили Замовника на вчинення таких дій. До ідентифікації персональних даних належать імена, адреси, телефони і т.п .;

ж) наявності дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати відомості про третіх осіб, які не відповідають дійсності, або зачіпають ділову репутацію юридичних осіб або яким-небудь чином зачіпають честь і гідність фізичних осіб;

з) наявності дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати програмне забезпечення, що містить в собі коди, за своєю дією відповідні дії комп'ютерних вірусів, хакерських програм, троянських і шпигунських програм, а також програм класу spyware або інших компонентів, які можуть бути прирівняні до них;

і) наявності дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, а також поширювати або пропагувати порнографію, дитячу еротику, рекламу інтимних послуг і т.п .;

к) розміщення або передачі матеріалів, які підбурюють до насильства над будь-якою особою або групою осіб, або до нелюдського відношенню з тваринами, і / або закликають до вчинення протиправних дій;

л) розміщення або передачі матеріалів, які роз'яснюють порядок створення і застосування вибухових речовин або іншої зброї;

м) встановлення програмного забезпечення, яке призначене для роботи з файлообмінними мережами.

7.5. Замовник несе повну відповідальність за всю інформацію, дані та інші матеріали, розміщені або завантажені для загального доступу, або передані в приватному порядку і доступні іншим способом за допомогою послуг Виконавця.

8. Заборона на несанкціонований доступ та мережеві атаки

8.1. Виконавець має право, без попереднього повідомлення Замовника, тимчасово припинити надання послуг, в тому числі відключити і / або видалити сайт і обліковий запис Замовника у випадках:

а) якщо на підставі обґрунтованої думки Виконавця, використання Замовником Послуг може завдати шкоди Виконавцю та / або викликати збій технічних і програмних засобів Виконавця та / або третіх осіб;

б) порушення зовнішнього вигляду або операційних можливостей будь-яких елементів, які Виконавець в певних умовах впроваджує на веб-сторінку (сайт) Замовника, включаючи Панелі управління, фонові зображення, логограми і рекламні банери, уявлення і дизайн автоматично генерованих сторінок з повідомленнями про помилки і т.д .. При цьому якщо стандартний банер, автоматично вставлений на сторінку Замовника Виконавцем, не відображається або відображається не повністю через будь-які особливості коду сторінки, Замовник зобов'язаний змінити код сторінки, щоб забезпечити нормальне відображення цього банера, або вручну вставити на сторінку код банера, пропонований Виконавцем для статичної установки як альтернативу стандартному;

в) будь-яких дій Замовника по публікації, розповсюдженні, розсилці, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить в собі віруси або інші шкідливі компоненти;

г) будь-яких дій Замовника по публікації, розповсюдженні, розсилці, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить в собі комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу;

д) будь-яких дій Замовника по публікації, розповсюдженні, розсилці, передачі будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить в собі серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

е) будь-яких дій Замовника, спрямованих на порушення роботи, котрі належать Замовнику, елементів мережі Інтернет (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення);

ж) застосування Замовником налаштувань, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі і порушують нормальний порядок зв'язку в глобальній мережі Інтернет. До таких відносяться «прокрутка» екрану зі швидкістю, що не відповідає звичайним можливостям користувачів щодо введення інформації, відкриття додаткових вікон браузера і т.д .;

з) дій Замовника, спрямованих на отримання та подальше використання несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або інформаційних ресурсів). Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від того, який передбачався власником ресурсу. А також у випадках не погоджених з власниками чи адміністраторами інформаційного ресурсу, знищення або модифікації Замовником програмного забезпечення або даних, які йому не належать;

і) дій Замовника по передачі комп'ютерам або обладнанню третіх осіб безглуздої або непотрібної інформації, що створює зайве навантаження на них і проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів;

к) неузгоджених, з власниками ресурсів, дій Замовника по скануванню вузлів мереж з метою виявлення уразливості безпеки, списків відкритих портів, внутрішньої структури мереж і т. п; л) надання Замовником, що не потребують авторизації, поштових реле, відкритих анонімних проксі-серверів, відкритих серверів телеконференцій і т.п.

9. Заборона на несанкціоновану передачу данных (спам)

9.1. Виконавець має право без попереднього повідомлення Замовника, тимчасово припинити надання послуг, в тому числі, відключити і / або видалити сайт і обліковий запис Замовника у випадках:

а) поширення Замовником рекламної інформації та інших матеріалів в рекламних цілях без попередньо отриманої згоди одержувача (спам), в тому числі електронних повідомлень, що містять посилання на сайт і закликають до його відвідування. Спамом також вважається: неузгоджене відправлення повідомлень великій кількості одержувачів; відправка великої кількості повідомлень одному одержувачеві; відправка листів великого обсягу або які містять великі вкладені файли;

б) внесення адреси електронної пошти в списки періодичних розсилок повідомлень без попередньої згоди власника адреси. Якщо підписка на отримання повідомлень є обов'язковою умовою реєстрації на сайті, то користувач повинен бути повідомлений про це до надання своїх даних. Будь-яка введена користувачем адреса електронної пошти має бути підтверджена за допомогою повідомлення, надісланого на неї із запитом на підтвердження, яке є необхідною умовою внесення до списку розсилки. Запит на підтвердження підписки не повинен містити ніякої рекламної інформації;

в) регулярної розсилки повідомлень, що не містять опису способу видалення адреси зі списку розсилки;

г) відправки повідомлень на адреси, з яких раніше приходили запити на те, щоб цього не відбувалося;

д) рекламування товарів і послуг, які обмежені або заборонені чинним законодавством України;

е) розповсюдження Замовником чужих адрес електронної пошти, комерційних пропозицій сумнівного характеру (наприклад, схем «пірамід», систем інтернет-заробітку, «листів щастя» тощо), а також закликами до участі в таких заходах, в тому числі небажаних повідомлень за допомогою послуг Виконавця або із зазначенням посилань, адрес або інших згадок ресурсів Замовника, створених на основі послуг Виконавця, навіть якщо їх відправка проводилася без безпосереднього використання послуг Виконавця;

ж) якщо є підстави вважати, що Замовник сприяє проведенню небажаних розсилок (розповсюдження списків адрес електронної пошти і програм, спеціально призначених для їх організації), за допомогою забезпечення зв'язності поширюючих їх серверів і підмереж; хостингу сайтів, підтримки поштових адрес і серверів DNS для доменів, які використовуються для цього технічно або містять пропозицію по їх організації. Таким сприянням також вважається підтримка сайтів, що рекламуються за допомогою небажаних розсилок, ініційованих їх власниками або адміністраторами.

10. Права і відповідальність Сторін

10.1. Виконавець, зберігаючи за собою всі права за Договором, має право, без попереднього повідомлення Замовника, тимчасово припинити надання послуг, в тому числі відключити і/або видалити сайт і обліковий запис Замовника у випадках:

а) перевищення Замовником встановлених обмежень на використання ресурсів системи, що призводить або може призвести до помітного погіршення якості наданого обслуговування / сервісу для інших Замовників, і ця проблема не усувається автоматично засобами операційної системи. При цьому якщо причину споживання ресурсів усунути не вдається, Виконавець може порекомендувати Замовнику перейти на виділений сервер або інший тарифний пакет хостингу, якщо є пакет, що підходить за критеріями і технічними можливостями. У разі відмови Замовника Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку Договір через технічну неможливість продовження надання Послуг;

б) високого споживання Замовником будь-яких системних ресурсів сервера, на якому надається послуга VPS, за винятком гарантованих, тарифним пакетом, системних ресурсів, що призводить або може призвести до помітного погіршення якості наданого обслуговування / сервісу для інших Замовників. При цьому ступінь споживання системних ресурсів визначається виключно Виконавцем. У випадках якщо причину високого споживання ресурсів усунути не вдається, Виконавець може порекомендувати Замовнику перейти на виділений сервер або інший тарифний пакет, якщо є пакет, що підходить за критеріями і технічними можливостями. У разі відмови Замовника Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку Договір через технічну неможливість продовження надання Послуг;

в) здійснення інших дій, заборонених Договором, цим Регламентом та / або чинним законодавством України;

г) здійснення інших дій, не передбачених Договором, цим Регламентом, які містять склад адміністративного або кримінального правопорушення, або порушують права і законні інтереси третіх осіб;

д) якщо Виконавець отримує відповідний запит або вказівку з боку будь-якого державного, що регулює чи іншого компетентного органу.

10.2. Час призупинення надання послуг з причин, вказаних в п.10.1, не рахується перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених Договором.

10.3. Призупинення надання послуг і/або відключення програмних і/або апаратних засобів Замовника здійснюється до виконання Замовником вимог Виконавця щодо усунення порушень і не скасовує виконання Замовником всіх своїх зобов'язань за Договором.

10.4. Виконавець може призупиняти надання Послуг на час, необхідний для проведення регламентних робіт на обладнанні, попередньо повідомивши про це Замовника, не менше, ніж за добу до початку проведення робіт на обладнанні.

10.5. При наданні послуг виділеного серверу Виконавець має право проводити екстрені роботи, що вимагають термінового відключення обладнання Замовника, за умови, що ризик збереження включеного устаткування більше, ніж відключеного. В цьому випадку Виконавець зобов'язується повідомити технічний персонал Замовника про відключення обладнання не менше, ніж за 8 годин до проведення робіт за допомогою телефонного зв'язку та/або електронної пошти.

10.6. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

10.7. Виконавець не контролює зміст інформації, що зберігається, публікується або поширюється Замовником з використанням наданих послуг, і не несе ніякої відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

10.8. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних вузлів, що створюються і підтримуються Замовником або користувачами, і не здійснює будь-якої попередньої цензури. У випадках явного порушення законодавства, надання Послуг може бути призупинено без попереднього попередження.

10.9. Всі Послуги надаються Виконавцем «як є» і тільки за умови наявності технічної можливості надання цих послуг. Замовник використовує послуги Виконавця, а також будь-які матеріали, отримані з використанням послуг, що надаються, на свій власний страх і ризик.

10.10. Виконавець не несе відповідальності:

а) за будь-які збитки, які можуть бути нанесені комп'ютеру і / або будь-якому іншому обладнанню та / або даними в результаті завантаження отриманих матеріалів;

б) за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості використання послуг або понесених в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин;

в) ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або не збереженість будь-якої інформації Замовника;

г) за якість каналів зв'язку загального користування та мережі передачі даних, в тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг;

д) за претензіями Замовника до якості з'єднання з глобальною мережею Інтернет, пов'язаних з якістю функціонування мереж інших провайдерів, політикою обміну трафіком між провайдерами, з функціонуванням обладнання та програмного забезпечення Замовника та іншими обставинами, які перебувають поза зоною компетенції, впливу і контролю Виконавця;

е) за договорами між Замовником та третіми особами;

ж) за позовами третіх осіб, які підписали договори з Замовником на надання послуг, які частково або повністю надаються Замовником за допомогою Послуг Виконавця;

з) за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних з використанням Послуг, що надаються Виконавцем.

10.11. Служби Виконавця можуть містити посилання на інші ресурси. Виконавець не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за контент, розміщений на цих ресурсах, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих ресурсів.

10.12. З огляду на те, що Інтернет поширений практично в усіх державах світу, що мають різне законодавство, Виконавець попереджає Замовника, що випадкові або навмисні дії в Інтернеті можуть призвести до порушення національного законодавства інших країн. Виконавець не несе відповідальності за такі можливі порушення з боку Замовника.

10.13. Виконавець не несе жодної відповідальності за невідповідність послуг вимогам і очікуванням Замовника.

10.14. Виконавець, дотримуючись відповідно прийнятої Регламентом якості Послуг не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг і не дає гарантію того, що вироблене третіми особами програмне забезпечення або будь-які інші матеріали, що використовуються для надання послуг, абсолютно захищені від комп'ютерних вірусів і інших шкідливих компонентів. Виконавець зобов'язується здійснити всі розумні заходи для захисту інформації Замовника.

10.15. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати (в т.ч. не імпортувати з метою продажу) і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини служб Виконавця, крім тих випадків, коли такий письмовий дозвіл дано Виконавцем.

10.16. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням глобальної мережі Інтернет за допомогою Послуг, в тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також властивостей товарів і послуг, які розповсюджуються в Інтернеті Замовником.

10.17. У разі якщо Замовник надає третім особам доступ до наявних у нього ресурсів і сервісів, відповідальність за діяльність таких третіх осіб несе виключно Замовник.

Відповідальність за порушення прав Виконавця і третіх осіб на надане програмне забезпечення та / або псування або втрату наданого обладнання і технічних засобів цілком несе Замовник.

11. Авторскькі права

11.1. Наданий в процесі використання служб і сервісів Виконавця контент захищений українським і міжнародним законодавством про авторське право, торговими марками, патентами та іншими відповідними законами. Всі послуги Виконавця, а також всі необхідні програми, пов'язані з ними, включно з документацією і вихідний текст, містять інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими українськими і міжнародними законами. Замовник визнає це і погоджується не модифікувати, не продавати, не поширювати цей контент і програми, цілком або частинами.

11.2. Замовник має право на особисте невиняткове і непередаване використання програмного забезпечення, що надається в службах, на одному комп'ютері, за умови, що замовник і будь-які треті особи за сприяння з Замовником зобов'язуються:

а) не створювати програми, похідні від програмного забезпечення;

б) не копіювати або змінювати програмне забезпечення;

в) не проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;

г) не модифікувати служби, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;

д) не здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-який іншій формі прав по відношенню до програмного забезпечення служб, наданих за відповідними Договорами.

11.3. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного Регламенту і законодавством України.

12. Порядок розгляду претензій та суперечок

12.1. Претензійний порядок вирішення спорів обов'язковий.

12.2. Претензії Замовника щодо надання Послуг приймаються і розглядаються Виконавцем тільки в письмовому вигляді і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Претензії третіх осіб за змістом інформаційних вузлів, що створюються і підтримуються Замовником або його користувачами, на дії Замовника, які здійснюються з використанням наданих послуг і т.д., повинні бути оформлені в письмовому вигляді.

12.4. Претензії, оформлені в електронному вигляді, і / або спрямовані Виконавцю за допомогою електронної пошти та / або факсимільного зв'язку не приймаються і не розглядаються.

12.5. У претензії повинні бути вказані:

найменування заявника (повне найменування організації - для юридичних осіб, ПІБ - для фізичних осіб); фактична адреса - для юридичних осіб; адреса реєстрації та (або) проживання - для фізичних осіб (індекс, країна, область, місто, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири / офісу), тобто адресу, за якою Виконавцю слід направляти відповідь на претензію; дані документа, що посвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює) - для фізичних осіб; дані свідоцтва про державну реєстрацію організації - для юридичних осіб; банківські реквізити (якщо такі є). 12.6. У претензії необхідно вказати підставу для пред'явлення претензії, суму претензії по кожній окремій вимозі, перелік документів, що додаються до претензії. Претензія повинна бути підписана особисто заявником (фізичною особою), або його уповноваженим представником юридичної особи.

12.7. Претензії, написані анонімно, не приймаються і не розглядаються. Термін відповіді на претензію третьої особи встановлений відповідно до чинного законодавства України.

12.8. При недосягненні згоди між сторонами на переговорах, спір, що випливає з відповідного Договору, підлягає розгляду в судах України згідно з чинним законодавством за місцем знаходження Виконавця.

13. Заключні положення.

13.1. Виконавець має право односторонньої зміни всіх описаних обмежень і правил для поліпшення роботи системи в цілому і підвищення якості послуг, що надаються. Чинна редакція Регламенту знаходиться на сайті Виконавця (https://cloud2y.com/).

13.2. Категорично забороняється використання Послуг з метою надання сервісів масового обслуговування (наприклад, публічний поштовий сервіс, служба редиректів і т.д.). Виконавець має право відмовити в наданні Послуг, у разі виявлення подібного роду сервісів і послуг Замовника.

13.3. Сприяння діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються цим Регламентом, підтримка будь-яким способом перерахованих вище дій, в тому числі відмова в їх припиненні або неприйняття відповідних заходів, кваліфікується як порушення Регламенту і накладає відповідні санкції.

13.4. Призупинення надання Послуг та / або відключення програмних і / або апаратних засобів Замовника здійснюється до виконання вимог Виконавця щодо усунення порушень і не скасовує виконання Замовником всіх своїх зобов'язань за відповідним Договором.

13.5. Виконавець має право в будь-який час заборонити автоматичне звернення до своїх служб, а також припинити прийом будь-якої інформації, генерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).

13.6. Виконавець має право передавати службову інформацію, що посилається веб-сервером на комп'ютер Замовника та / або його користувача для збереження в браузері ( «cookie»), і згодом використовувати її. Виконавець також дозволяє деяким компаніям, партнерам або рекламним службам використовувати «cookie» на проектах Виконавця. У такому випадку використання «cookie» цими компаніями не підпадає під дію цього Регламенту, а регулюється безпосередньо цією компанією.

13.7. Виконавець на свій розсуд може перестати підтримувати зв'язність з мережами, такими, що порушують принципи взаємодії.

13.8. Виконавець має право посилати Замовникам інформаційні повідомлення. Такі повідомлення не підпадають під категорію спам.

13.9. Визнання судом будь-якого положення цього Регламенту недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень Регламенту.

13.10. Бездіяльність з боку Виконавця при порушенні Замовником положень цього Регламенту не позбавляє Виконавця права захищати свої інтереси пізніше, роблячи відповідні дії. Така бездіяльність також не означає відмову Виконавця від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих дій.